Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Columns foe Frikti1

Columns foe Frikti1

Home :: Profile :: Archives

Njoensoe foe se lantjie 29-01-2010

REAL mofo koranti

 

 

Njoensoe foe se lantjie

 

 

 

 

Brada nanga sisa,

 

A bigi jari foe oen de na pasi k’ba. A orga e skaf a skaf serieus. Oso e seti nanga bigi pakseri de na meki.

Ooktoe mi jere dati jong wan de na pasi foe kon jepi wi moro fara.

Prinspari njoensoe de taki baka na bigi dei wi e go na Su. Pley pley, sek seki nanga drai drai de na meki.

Den bigi man kan go soekoe wan loekoeman na Parapassi foe was den pkien wan sodati den kan tjari Real  moro na loktoe. Kande a orgie Djogo kan mek’ den boi kies den srefi. Djaso a djersi dat oom Freddie e mek den boi befi. Tapoe na M’ma gron pe den roetoe k’moto we sa habi foe tai wi kamisa stefi. Kaiman lai drape.

 

 

Now now de alen, agra nanga skartjie e fadon lek santi. Foe dat ede mi denki dati wi srefi no e go pley.

Ma bruja no de. Porfoto nanga Damsko a go mit den srefi. Dat meki a Gabba – “ Ark “ -  e opo ini na bakadina. Den Jaksi man di hatie swakki kan tan na oso bikasi a djersi dat Porforo e go priet den skien vreselijk.

 

Den bigi man aksi Shauka foe poti soekroe ini na bita foe den Jaksi man.

Den man di habi dikhatie kan kon pai a slag foe nat mi neki.

 

A tan so - te leki mi yere wan sani baka

 

Frikti1

 

 

Broeders en zusters,

 

Ons jubileum jaar is onderweg. De organisatie is hard aan het werk. Het huis wordt zichtbaar en onzichtbaar op orde gezet en grootse plannen zijn in de maak. Ook heb ik vernomen dat er enige jongelingen onderweg zijn om ons verder te helpen. Belangrijkste nieuws is dat na onze grote dag we naar Su gaan. Er wordt van alles nog wat geregeld. Voor elk wat “ wilds”. Wellicht kan het bestuur iets voor onze jongelingen gaan zoeken bij een Surinaamse “ druïde” daar op een bekende zijweg zodat die jongelingen de club omhoog kunnen stuwen. Maar misschien is een originele Parbo voldoende voor hen. Ogenschijnlijk zorgt oom Freddie hier voor zwakke knieën.

In het (moeder)land waar de wortels van ons vandaan komen zullen we stevig in onze schoenen moeten staan.

Daar zijn zaken gaande die de nodige aandacht behoeven.

 

Hier zijn is het regen, hagel en sneeuw aan de orde van de dag. Waarschijnlijk gaat het zelf voetballen niet door. Maar geen nood. De “ klassieker “ wordt gespeeld. Derhalve zal het (club)huis – voorheen de Ark genoemd – in de namiddag open zijn. De Ajaxieden  met een zwak hart wordt aanbevolen om niet te komen. Het ziet er naar uit dat ze een stevig pak op hun broek zullen krijgen. Het bestuur heeft Shauka verzocht om gratis wat zoet in die Ajaxieden hun bitter te schenken. Zij die het lef  hebben kunnen zich melden om mijn dorst te lessen.

 

Het zij zo - tot ik weer wat gehoord heb,

 

 

Frikti1


Posted on 29/1/2010 at 10:23

Real in het nieuws

We komen steeds beter voor de dag.
http://www.parool.nl/sport/2008/MRT/031208-6.html


Posted on 22/3/2008 at 03:21

Real Mofo koranti Njoensoe foe se lantjie Prinspari njoensoe

Real Mofo koranti

  

Njoensoe foe se lantjie

Prinspari njoensoe

Tide na tide

Freda 7 maart

 

Real Soos

 

Ala eerste freda foe da moen

 

 

Kon pley wan dam. Ma sabi dati winnaar bijft aan tafel en Real speelt en wint natuurlijk.

A kampioen foe Bekhoisie (Pelli) de na wie mindri. Sabiman foe Flora (D.L. aka Lassarenko), Frimangron , Conassi nanga Combe de toe. No drai drai kon tek yoe pai pai.

 

En efoe yoe denki dat ie kan kon prati slag gi den zogenaamde bigi ede sabi man a Real orga e set yoe kon echte echte. Efoe yoe e winie ala Real man yoe e tron gratis lid

  

Ooktoe inie Skakito ie kan mit yoe basi. Niker’ man drape foe sjat yoe foetoe. Inie na Troeftjal den master foe Real kan leri yoe fa a skafoe e skafoe nanga fa wan bom e fadon. En efoe yoe baka stefi en ie hab dikhatie ie kan kies wan fon fon inie 500. Zeker 2 man de in a oso die kan priet yoe skin.

En foe sorgoe dati a kabinet no e faya toemsi – Gi den die doro te kon mit erfjoeroe den dringi e saka prijs foe kowroe da ede.

 

 

Prakseri foe a moen -  Efoe wi no man lobi wi srefi fa wan trawan kan lobi wi

 

A tan so – te leki mi yere wan sani baka

 

Frikti1


Posted on 7/3/2008 at 18:01

Oen kanto ma wie de ete

Real Mofo koranti  

Njoensoe foe se lantjie

Oen kanto ma wie de ete

 

 

Brada nanga sisa, ini den konmakandra nanga njoens briefie foe afgelopen tijd wi ben jere dati Real de na dege dege.  Mi yere Leki fa kribisi nanga arwaka – a tori e go nanga langa.  

Now foe troe a bondroe moesoe foe bondroe. Libi da kruderi en span anoe makandra – drai anoe par’ na boto.  

 

Fa wi kan kmoto ini na djoegoe djoegoe  - Mi de na prakser broki dan Frikti kisi wan pingi -  

wan letterlijke en figuurlijke Ping ping diplomatie. Dati na a man. - Bikasi a bigi brada dat ben sabi foe bondroe wi – a kari oenoe “wij een volk van eenheid in verscheidenheid ’. Ai Boi dat is diep. Denki a tori dies boen. En if popie Jopie tak dat a so a de dan na so a de. En ping ping moe de letterlijk. En a no moes foe rinkel ma ritsel. A tjori de fa wi kan kies wan toe bigi anoe man foe kon foeroe da patoe. En now now de, eeuwig den bigi man abie last foe euritis noso den saka boro of den abie loes bere en van nature den man no e schijt tranga. Dat na wan foe den stre di de ‘f stre gi wi Real.   

 

Voorie – Liefo di ben de Bifo – no drai drai. A teki wan charter direkt gwe na Sranang foe sabie fa wi mek wan soap (structureel oplossing aanpassings program). Kande den bigi sma foe ing kan tjar eng go dringi pkienso koni koni merki noso tjari eng go foe tak wan mofo noso foe bar wan toe sani poeroe.

Dat meki  mi e oefen singi “ wat heb je voor ons meegebrak makok makok makoketje.  En soso koni mi no wani – monie efoe doekoe .

 

Mi yeri dat a njoen orga e prakseri foe tapoe wan toe olo foe go na den man binnen en buitenband foe go teki monie. Prefoe foe pot den man scandaal na doro na incasso buro ma go na den man sma oso en teki betalingen. Die Frikti jere dat dem incasso dagen na 4 dei wroko nanga satra ( te den man e train of plai) a bar wan bigi lafoe. Ma Frikti e warskow den man di e go tap huisbezoek. No lasi yoe srefi - Soso ero en no eros.  

Sparrow e singi “ yoe kant luv without monie” .  Na Real wi e singi

        yoe kant play sondro doekoe - den man e kon seri yoe ondrobroekoe.

 

Enneh de wasserette is open op Freda 27 oktober - Sool Partie lek partie baja – Mi pot gomma kba gi a terlenka broekoe - me stefre mi kaki empie. Ik ben er klaar voor – See u there.

 

 

A tan so – te leki mi jere wan sani baka –

Frikti1


Posted on 13/10/2006 at 21:28

REAL prinspari njoensoe foe Frikti1

Brada nanga sisi - prinspari njoensoe -

Oen lesi eng en seni a boslopoe disi gi den tra brada nanga sisa. Bakadey wi sa bondroe foe doe de doe.

Oen de na prakser broki.

Mi e prakseri dati:  Te yoe e njang nanga di dibri - yoe moesoe foe njang nanga langa forkoe

Foe power we srefi arki da poekoe foe Labi Siffre - Something inside so strong

Singi wi kondre singi foe troe. Oen bari da opo kondre man oen opo:

Teki den wortoe ini Prakseri  strey def strey wi no sa frede - Gado de we fesi man

Hoe wij hier ook samen kwamen - aan zijn grond zijn wij verpand  

Bifo den bin kis den afo foe wi nanga krara nanga sprikri kon inie na botoe -

Now now de den e prakseri dati wi Real Sranan bal man integreer en oen jersi leki wan pisi broko krosi. Den prakseri dati deng kan doe sang deng wani nanga oenoe. Oen sabi dati den pisi broko krosi e meki wan stef stef mamjo di efoe a de vanodoe e tapoe wi. A ten doro dati wi moesoe poti ede makandra en bondroe den prakseri foe go fet a feti disi

Brada nanga sisa - Oen moes foe de sharp -  

A tan so

Frikti1 -


Posted on 24/6/2006 at 15:50

Real Classic veteranenvoetbaltoernooi

Waarde sportvrienden, 

Aan Real Classic veteranenvoetbaltoernooi zullen de onder volgende ploegen deelnemen: 

 

                    POULE A                                                 POULE B 
 

                   TURO BOYS                                            S.V. FLAMINGO 

                   K.S.J.B.                                                     F.C. IJS 

                   REAL SRANANG                                    FAJALOBIE 

                   REAL PARBO                                         ZWARTE PIJL 

     

    DE WEDSTRIJDEN DUREN VEERTIG MINUTEN (2 X 20) 
 

                                              PROGRAMMA. 
 
 

12.30 UUR  TURO BOYS  - K.S.J.B.  V1           FLAMINGO  - F.C. IJS       V2

13.20 UUR  REAL SRAN. - REAL PARBO V1    FAJALOBIE - ZW.PIJL     V2 
 

14.10 UUR  TURO BOYS  -  REAL SRAN.   V2  FLAMINGO  - FAJALOBI  V1    

15.00 UUR  REAL PARB. -   K.S.J.B.          V2  F.C. IJS      - ZWARTE P.V1 
 

15.50 UUR  REAL PARB.  -  TURO BOYS   V1   ZWARTE P.- FLAMINGO V2 

16.40 UUR  K.S.J.B.         -   REAL SRAN. V1    F.C. IJS     - FAJALOBI   V2 

17.30 UUR  OUD INTERNATIONALS    ALL STARS           

                              

        18.15 UUR FINALE TUSSEN DE POULE WINNAARS


Posted on 3/6/2006 at 03:03

Hot nieuws - flash bericht - Real Mofo koranti barbari -

Hot nieuws - flash bericht - Real Mofo koranti barbari -

Zondag - 1 Pinksteren   - 4 Juni
Real Sranang Classic - Vanaf 12.00
Real mannen die nog niet moe zijn kunnen zich nog aanmelden bij frikti om hun kuiten en ... te laten zien. je vraagt je af wat puntje puntje is no. Wel nu meld je aan, vertel het door en kom - we gaan je leren zodat we  nog eenmaal dit jaar laten zien fa a scafoe e scafoe  
 
Real Sranang - Bal nanga pokoe - Bal miti balonaise
- echte torie -OKE dan  ik ga je checken -
 
 ***
 
Op dinsdag 6 juni  om 19.00 in het baka bana stadion van Real Sranang
traint wereldkampioen van WK Adam  - Suriname tegen Kaap Verdie - Kon loekoe fa den boy foe oenoe e go kapoe den kapoe

Dat ze goed waren wisten we al - dat ze nog steeds goed zijn denken we.
Maar of ze nog beter zijn geworden kunnen we dinsdag zien.
Live foe noti - krosbe - je kan ze zien  - ruiken - maar aankomen niet baja want ze moeten nog een keer laten zien dat wij Sutjes echt wel iets in onze m... hebben   

Enneh frikti jere dati den stamang foe wi dja ini damsko - leki Ptata,
Torkoe nanga den Mocro set den srefi foe poeroe Sranang foe a troon. Den e denki dat na soso watra de na oen ede now now. Den no sabi dat wi na swiet watra oen habi dus neks no fout enneh wi sranan man na afoe sensi den no mang foe broko wi.
Ma oen no moes foe vergiti san keskesi taki -
zweef teki a taki a noti. Tang hori eng, dati na a mang.

Maar misschien krijgt bondscoach  Uncle Ray (Semo worstelaar) hulp want
Baco no selecteer a kabel dus kande a man hari na kabel kon mit na
dreamteam. Sodati - heffie duty Daftie, all time spitta Petje nanga bigi
scrifi King Clarence e kon doe de doe. Wan fowroe singi gi mi dat den man den foetoe e kras den. Ja echt waar - ze zijn in broodvorm ai boy -
 
Wi sa miti 2 deywroko mofo neti - action faction nanga satisfation -
bal au njang vleselijk zoals mijn chinese oom zou zeggen

a tan so
Frikti1

Prakseri gi den Realman -
wi a no mat dagoe -
oen no e go njang .. na  strati dan na oso oen kan njang steak
 
-  wi na wi - oen abie wi egi sani
If oen no mang fo lobi wi srefi fa oen wan taki tra wan kan lobi oen.  
Baka dei oen moes man loekoe wi srefi nanga opo ai.


Posted on 3/6/2006 at 02:46

Odo foe Frikti1

Real Sranang = Real / uma (ter overdenking)

Op 1 juni 2005 bestaat de sportvereniging Real Sranang 45 jaar.
Het seizoen  2004   -    2005 staat in het teken van de toekomst
ontwikkelingen van onze club. Onlangs zat ik met enkele leden te
praten die mij de volgende vraag stelden : Bestuur : weet u wie de
echte Realman is? Hoe ziet de Realman eruit? Hoe onderscheidt de
Realman zich van de rest?
Het lijkt mij een goed idee om samen naar de Realman/Uma te zoeken.
In onze gesprekken , door activiteiten , op het sportveld , in ons gedrag .
naar elkaar toe enz. enz. Zullen we afspreken dat jij het initiatief neemt
om met je Real mati te beginnen . Zal het ons lukken om op 1 juni 2005
het te weten ?
Weet jij het , ik nog niet.........
 
 
Realcontact september '04 Amsterdam


Posted on 21/3/2006 at 18:10

Man off the match

Man off the match

Ivan Kesser afgelopen zaterdag 11 sept met 3 doelpunten.Posted on 12/10/2005 at 06:45

Frikti1 verslag- Wan torie

Ik had ff te doen met een writers block. Schrijven voor vrienden is no
problem - nu we een side hebben waarbij de goe gemeente inzage heeft tot
onze inbere tories heb ik toch enige scrupules om gewoon voor de vuist weg
wat te schrijven. Dus wat denk je - ik ga ff zitten - een biertje erbij en
wacht op inspiratie - want nu moet het voor het eggie. Geen enkele spiratie
dus toch maar gewoon doen.

In de overdenkingen neem ik het volgende mee : de bemoedigende woorden van
onze leider - hij kon er niet bij zijn maar kwam toch om ons als een ware
paus bemoedegende woorden toe te spreken. Of de ambiance bij AFC - wdaar
waar Stanga nu de voetbal technische scepter zwaait. Bij aankomst zagen we
papa Jack (van Gelder smoking a big sigar afterwards) en Uncle Tom (Egberts
- hij spreekt en verstaat sranang tongo). De ambiance - koninklijk /
hoffelijke ontvangst. Hielden ze er rekening mee dat wij bij real tropen
jaren hebben en die tellen dus dubbel dus binnen niet al te lange tijd zijn
we ook een club met koninklijke status. De allure hebben we al. En dan heb
ik het niet alleen over het rijkelijk vloeien van de drank. in ieder geval
de mood was goed en hopelijk blijft het zo.

Tja en dan de aanwezigen van ons team - 10 man -  niet volledig om te
beginnen -
Maar dat mocht de voorpret niet drukken - Zij  die er waren hadden er zin
in. Lal  - was als in zijn jonge dagen 35 jaar terug)- Rubberen Robbie -
Lennie (met de week steeds witter en beter) - Ben pikinso verstan moesoe fo
de -  Kennie (old soldier - getting back in shape cause you never when ...)
- Nel en rubberen Robbie  (zijn ze helemaal terug).   Marcel nam de honeurs
waar voor Ivan - (a dati ben de bezig e loesoe wan winti).  John vrede - nu
prinsjes dag eraan komt laat hij zich van zijn goede kant zien. De anderen
Chipie en Willie en Wilgo waren onder weg. Wilgo is nog steeds de weg aan
het zoeken.

De match
Normaliter is - de eerste klap een daalder waard - voor - a dre team geldt
- de tweede match een gouden illusie.
Met fraai swingend voetbal werd de koninklijke AFC van de mat gespeeld. Zo
spelen geeft het team always vleugels. Hoe kwam dat - dat is voer voor
spygologen. Ivan kwam als elfdeman eraan en als een wervelwind sneed hij
door de defensie heen. Hij maakte in totaal 3 goals - Je kon zien dat Ivan
opgelucht was. Zijn broer Marcel stelde zijn kandidatuur voor Bigi scrifi
van het jaar en liet zien dat hij als een Sabiso - a brada fo a bigi ingie
- het lederwerk het werk laat doen. Als Kaffrie reincarnatie van Lal
domineerde hij het middenveld. Hij mag nog een paar keer zijn kunsten komen
vertonen en dan komt hij ook in de Real 4 hall of fame. Rubberen Robbie op
zijn beurt nam weer de hele rechterflank voor zijn rekening (ook een
Goal!). Glen hoefde niet te verdedigen en die ging over links leeuwinnetje
tekeer. Omdat John zijn vizier niet op scherp was werd Chippie van rechts
buiten het veld naar links binnen het veld gezet. In de rust stonden we met
4 - 0 voor.

Omdat de anderen zo goed hun best hoefde Sugar niets te doen. Niet dat hij
daartoe in staat zou zijn geweest. Aangezien hij dus niets deed werd
geadviseerd dat hij maar beter kon gaan waaien.  Ook dat deed hij niet goed
want zeker 1 tegengoal had hij kunnen vlaggen voor buitenspel. Na de rust
kwam Wilbert en maatje er ook nog in maar de tegenstander was al zoek
gespeeld. Uiteindelijk werd de match met 6- 2 gewonnen en hopelijk zetten
we deze lijn door tegen Giram. man of de match - wervelwind - Ivan

Dus zaterdag ouderwets om 12.00 weer ff pieken - Verzamelen 11.15 -
Slogans van de week -
If mi Omoe bin habi wan ..... dan a bo de mi tanta

Giro nr van de SV Real Sranang - 4938035 -
contributie eur 165,- ! No pay - no play!

Frikti1


Posted on 21/6/2005 at 23:42

Frikti1 verslag- Mijn laatste nieuws

Frikti1 verslag- Mijn laatste nieuws

De kop is eraf en ja hoor we hebben het overleefd. Het werd een "pirie skin" nederlaag in de eerste helft - de gebruikelijke opleving in de tweede helft (was gelijk 1-1-) en in de derde helft trokken we de stand gelijk (4-4).
Daarna werd er weer rijkelijk wat geestverrijkend vocht gevloeid. Ik voelde de nattigheid niet aankomen maar toen ik thuus met "bachus" kwam moest ik toch echt op het droge - had nog snode plannen voor de avond maar ik mocht "er nie meer in of uut". Het was  ff te tuut tuut. De volgende ochtend had ik het gevoel alsof in de arena had gestaan en een heel peloton strijders, leeuwen en tijgers had verslagen. Ik voelde me gebroken maar toch kwam er iets glorieus naar boven -"Mi kanto - ma mi de'ete".

Ongetwijfeld zullen anderen mijn heroischestrijd anders hebben gezien maar ik was er en heb alles gegeven wat ik had en zelfs wat ik niet had. En den volgende ochtend toen de Real plicht weer riep stond ik er weer  (moest assisteren bij het zondag 2).  Met kleine oogjes in de nogsteeds verzengende hitte namen de jonkies sportieve wraak voor me - 3 nul zege voor Real.  Toch iets om meer aandacht te geven - wij ouderen zouden iets meer body moeten geven aan de club activiteiten. En niet alleen op zaterdag een balletje trappen - Want al die jaren die we er al in hebben gestopt en wat we hebben gekregen van de club is het leuk om ook iets onbaatzuchtig terug te doen. Bijvoorbeeld - eens in de maand - chauffeuren bij de jeugd  - fluiten /  vlaggen - helpen bij een clubfeest - schoonmaken - representatie - assistent begeleider of ..... Later kunnen we met nog meer trots zeggen kijk kleinjongen of -dochter - dit is nu Opa's cluppie.
Het is onze club en wij moeten er wat van maken. Let wel mannen -  dit thema staat vanaf nu in iedere mailing op de lijst -
What have you done for our club lately!
Vorige actie - no pay no play
daarvoor - pay now play later


Terug naar onze eigen match:
De problematiek van de taktiek(ala grieks of ...) was niet aan de orde in deze match - Onze Ayatollie was er niet dus als een schip zonder kapitein gingen we aan de slag - Mi poti misrefi anga mi mati - (wat heb ik er weinig tegenwoordig) we kwamen op 9 zonder fluitenant en vlaggeneur. Willie had een maatje mee. Later kwam een Hoen voorbijschieten en die werd aangeschoten en toen hadden we er 11 min 1. Ja min 1 want Ivan was er maar hij hield zijn adem in. Na de match heeft hij zijn adem losgelaten en heel America is in rep en roer. Ivan mi boi - hori yo blo - en tapoe yo gogo. want als je ziet wat voor ravage die jongen kan dan mogen we blij zijn dat hij zich bij ons inhoudt. De stand voor de versterkingen was immers 3-0 achter. Wilgo kwam eraan en ja toen werd er besloten om een tactische wissel toe te passen - kortom Ik moest eruit. - terwijl ik nog een nieuw middel had gebruikt  -  anabole whiskeycide. - Gevolg is dat ik door de vroege wissel een drankenkel met uitzaaingen naar mijn kuit  opgelopen - een blessure die enige extra zorg vereist want het moet met fluwelen hand gemaskadeerd worden.  Anders stijgt het en dan krijg je een drankknie en je raadt het al hoe hoger hoe pijnljker.  Voor je het weet heb ik een je weet wel waarbij door de drank en de osmotische werking ik met een aangezogen je weet wel zit.
In de tweede helft kwamen er nog versterkingen eraan - Mandje - Reno en in de derde helft kwam Azin. In gedachten hadden we natuurlijk ook nog Chippie - rechtsbuiten - heeft hij al te letterlijk opgevat hij bleef erbuiten - In potentie dus een waardig elftal - maar in de praktijk moeten we nog flink wat schaven. Kom op mannen laten we er met zijn allen wat van maken - zaterdag 14.00 AFC - lets get it on -

Frikti1
NB Nieuw mobile - 0655711109 oude kwijt bij Real!
NB kan iemand Henk Grep en of Orlando Keisrie informeren ( ik had hun nr! 0f zijn ze nu al buitenbeeld!


Posted on 21/3/2005 at 23:39

Ziekenboeg van Real Sranang

Reno Leeuwin
 
afgl zaterdag thuis tegen Giram
 
zweepslag , ong 3weken rust
 
Beterschap Reno namens real.

Reno heeft aflopen zaterdag een zweepslag opgelopen nadat deze
in schoringspositie niet wist met welke been hij de bal in het net moest


Posted on 21/3/2005 at 15:40

Nadenkterje van Frikti1

Nadenkertje van Frikti1
    In de voorbereiding op de stelling - Wie of wat is de echte Real man of
Oema heb ik mijn gedachten de vrije loop gegeven. Management technieken
zoals - Out of the box thinking - of - helikopterview - zijn in me
opgekomen maar of er iets is uitgekomen? Aan u de keuze of deze manier van
denken iets zinvol heeft opgeleverd. Persoonlijk denk ik dat mijn visie
gestaafd is op een mengeling van emotionele alsook rationele motieven. Eens
of niet mee eens hierbij de open uitnodiging om op vrijdag 8 october om
20.00 in onze kantine hier een torie neti over te houden (o.a. ook spelling
in onze taal - basis voor eenheid - verdeeldheid of bron van ellende). De
koffie en de speciale thee voor de geestverrijking staan klaar. Toegang
gratis - consumpties a contant voor eigen rekening.
Gespreksleider / Surimonie meester =  Verrassing.

Een reactie per email of je komt en als je het er mee eens of oneens bent
en in het kort waarom naar frikti1@hotmail.com geeft de gespreksleider ook
de kans om met argumenten je stelling te toetsen. En zeg nou eerlijk -  een
sessie of  tet a tet  over de echte real man of oema of onze taal is iets
waar we heel gauw consensus over moeten hebben. Want alleen dan kunnen we
onze club en taal op een waardige wijze uitdragen.

Bij de overdenking kwamen enige woorden van ons volkslied in gedachten.
Hoe wij hier ook samen kwamen - aan zijn grond zijn wij verpand
Had Trefossa ( H. de Ziel) de magnitude van zijn woorden kunnen inschatten
voor Surinamers in den vreemde? Of was het alleen voor hen die daar zich
verpand hebben aan de grond. Wat / waar is hier. Is hier hier of daar. En
zijn grond - waar is dat. Verpand - Wat houdt het in. Wat hebben we in
onderpand gegeven en waarvoor. Dit in gedachten heeft mijn waardering voor
deze man alleen maar doen toenemen. Wan echte bigi scrifi.

Real man - oema - Wie of wat is dat!
Kort door de bocht is dat een lid van de SV Real Sranang. Of is er meer. Is
er ook iets ongrijpbaar bij het van Real zijn. Iets dat geassocieerd kan
worden met eeuwige broederschap - vrienden voor het leven -  mistiek of
mythisch.
Wi na wi en oen sabi sa na wi. Je hoeft je er tegenover andere clubs niet
voor te schamen. Want als het moet en op zijn tijd dan laten we zien wie we
zijn en wat we kunnen. In de surinaamse gemeenschap is het toch iets
byzonder wat we hebben opgebouwd. En niet alleen de goodwil maar ook in
daden. Na ruim 40 jaar hebben we iets waar we met zijn allen met voldoening
op kunnen terugkijken. Is dat het? We zijn de oudste (de moeder) van de
surinaamse sportverenigingen. Als we in de wandelgangen bij andere
surinaamse clubs zijn dan komt iets imaginair naar boven als je hoort -
diesie na wan real man.
Je voelt de tinteling - je ego wordt even geroerd. Maar wat is dat dan.

Stelling van Frikti1 -
Real man - oema - Hij die als lid of gewezen lid dan wel geassocieerd lid
zich op een karakteristieke wijze (uitzonderlijk dan wel langdurig
onbaatzuchtig en verdienstelijk) heeft  gedragen voor de SV Real Sranang.
Dit op zodanige wijze binnen en buiten de vereniging heeft uitgedragen dat
naam van de SV Real Sranang op positieve wijze met deze persoon wordt
geassocieerd. Deze verdienstelijkheid (in welke vorm dan ook edoch
gerelateerd aan de voetbalclub) dient onomstotelijk onderkend te worden (of
had onderkend moeten zijn) door een authoriteit binnen de vereniging
(bestuur of aangestelde commissie). Die onderkenning dient te geschieden op
transparante ( duidelijke / meetbare / heldere ) criteria. Deze dienen bij
de aanstelling of benoeming kenbaar gemaakt te worden opdat anderen die ook
voor de aanstelling of benoeming in aanmerking wensen of dienen te komen
naar zulks kunnen refereren.

Criteria die in overweging zijn genomen -
1) Lidmaatschap - status
Moet dat een bepalend criterium of niet. Een trouwe en erg loyale
toeschouwer of sponsor - ( een geassocieerd lid) kan dus geen Real man of
vrouw zijn. De vrouw van een reallid/speler - die altijd klaar staat om
hand (was!) en spandiensten te vervullen.
2) Tijd -
Tijdsduur  - kort /lang maar ook -  verleden - heden en toekomst :
Leden die thans niet actief zijn op de club - elders spelen of zijn gestopt
( Pa Rijkie - Rickie Bunsee - mijn zoon). Of  overleden leden bijv Rooie
Henkie - Lossie -  Ormoe - Doos) Houdt het bij overlijden op - Het Real man
zijn. Mijn kleinzoon en die van Challie - zijn dat de nieuwe realmannen of
moeten ze zelf hun strepen verdienen.  Of kan je die honeurs ook erven van
je ouders.
3) Byzondere prestaties / verdiensten voor de club
Iets belangerijks (zichtbaar) voor de club gedaan hebbend. Voor een korte
of lange tijd. Herbert - Ami - Ro - Lenny  - Lal .
Medewerkers - bestuursleden. Moet je van onbesproken gedrag zijn.
4) Of prestaties / verdiensten (specifiek) voor de surinaamse gemeenschap
Met name Clarence en kabelunit en het voorgaand supertrio Frankie - Vantjie
en Ruudje - Zijn dat geen prachtige boegbeelden voor de surinaamse sport.
Wat een prachtige - Ankra's -. Zelfverzekerd - Onbaatzuchtig - bij tijd en
wijle op en top gentleman en in het verlengde van onze club : de surinaamse
voetballer een gezicht geven. En wij hebben aan de basis vorming gestaan en
staan er nu nog. De verhalen over de jaren zestig zeggen genoeg.
En onze alltime favorit - onze nicht Jetty - die altijd pro real en sranang
is - maakt die ook een kans op die benaming.
5) Wie of welke authoriteit bepaalt dat - bestuur / cie / leden
Of moet je de naam claimen. Of moet je die in de wandelgangen verdienen.
Moet je voorgedragen worden door een aantal leden / mensen.
6) Moet het "Real man of Oema" zijn iets apart of uniek zijn of juist niet.
Een lichtend voorbeeld of juist een makkelijk te realiseren iets.  Moet je
ervoor geboren zijn. Moet je er byzondere talenten voor hebben. Of is het
iets als de elastieke familie van tante Jaqueline. Of is het een in de
wandelgangen eretitel die ruim vooruitloopt op formeel erelid dan wel lid
van verdienste.

7) Wat levert het op die titel
Eervolle vermelding -status - morele verplichtingen - korting op de
contributie of .....

Blijkt dat je een visie hebt maar als je die wil onderbouwen dan kom je
feiten tegen die je ws onbewust wel wist maar in deze vorm toch een
byzondere lading hebben.  Een enerverende klus - enjoy en see you At Real
Sranang on Friday 8 - October om 20.00!

Frikti1


Posted on 21/3/2005 at 15:25

Help help help TV KIJKEN AKTIE!!!!

Help help help   TV KIJKEN AKTIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
Geachte Real sranang man / oema ,
 
Zoals jullie allemaal weten is er jl voor de zoveelste keer ingebroken
 
bij REAL , de ravage wat men gemaakt heeft was schandalig , alles is over hoop gegooid , en diverse spullen werden gestolen , waaronder de TV decoder.
Gezien REAL niet is verzekerd voor inbraak kan ook nergens aanspraak gemaakt worden.
 
Wij van de red. zijn met een idee gekomen , dieluidt alsvolgt:
 
Er is geinformeerd  wat zo een nieuwe TV Decoder kost op jaar basis.
 
Die zijn 8 euros maal 12 maanden is 96 euros per jaar.
 
Aanschaf kosten voor decoder plus antenne is 30 euros eenmalig .
 
Dat maakt een tottaal bedrag van 126 euros en dan hebben we weer TV
 
Ons voorstel was , aangezien het veel prettiger is , hetzij voor degene die kantinedienst ,
of degene die na de traning , vergadering , noem maar op bij Real aanwezig zijn een ple
zier om toch nog effe naar die voetbalwedstrijd of goeie tijden slechte tijden , noem maar op
te kijken.
 
Ons voorstel is om een pot te maken (TV KIJKEN).
En daarbij vragen wij aan elke echte Real man / oema om een klein bijdrage.
Real telt volgens de laatste gegevens ongeveer 350 leden.
Stel eens dat elk lid 1 euro bijpast zijn we voor drie jaar gegarandeerd van TV.
Dan kan je wel zeggen ja maar niet iedereen is in staat om dat te betalen.
Maar dan zullen er enkele leden zo sportief zijn wat meer in te leggen of niet????
 
Dus Real Man /Oema denk er goed over na!!!
 
Als je wil bijdragen  kan je contact opnemen met de RED.
 
Email realsranangvier@lycos.nl onder vermelding TV KIJKEN
 
Je kunt ook telefonisch contact maken 0654371955 en dan wordt je naam ook op de lijst
gezet bij de overdracht aan het REAL BESTUUR van deze actie.
 
Rest de RED. u nog bijvoorbaat te danken voor jullie welwillende medewerking , verblijft
deze met de vriendelijke groet.

TV KIJKEN TV KIJKEN TV KIJKEN TV KIJKEN TV KIJKEN   AKTIE
 
DOE MASSAAL MEE  , DOET ER NIET TOE WAT JE KAN MISSEN
 
GEWOON DOEN .


Posted on 29/10/2004 at 23:49

Het ontstaan van Real vier

De lichtgetinte Surinamer. Bonkorro.
 
 
Het was de elftal van de bonkorro Surinamers met mannenals:
 
J.Kamperveen +
L.Kersenhout
R.Noordpool
A.Pelhan
P.Loswijk +
H.Heesbeen
J.Marto
P.Wong-Su-San
G.Smith +
Dhr. Miranda
 
+ (wijlen)
 
 
Dit elftal starte de competitie eigenlijk als derde elftal van Real zaterdag
maar vanwege ledengroei en voetballers werd men noodgedwongen
omgedoopt tot het legendarise VIER. Dat altijd voolop ervoor ging.

 
Later kwamen spelers als Lalkhan , v.Vliet , U.Botse , de Vries , J.Vreden
etc. etc. erbij , toen werd het een echte MOKSI PATOE , maar wel een
gezellig moksi patoe.
Eerste gedachte was heelhuids de eerste en tweede helft van 't veld te
komen en om daarna de derde helft toe te slaan (bier)

 


Posted on 29/10/2004 at 06:05

Opsporing verzocht - Real man - Real oema

Kandidaten bestuur REAL

Uit de laatste ALV is gebleken dat er weinig animo is voor kandidaten
voor een bestuurs en of medewerkers functie voor REAL
 
Bij deze doet de RED. een beroep op alle lezers van deze HOMEPAGE
zich toch te melden voor een van deze functies.
 
 
Je kunt mailen met de RED. realsranangvier@lycos.nl en die neemt 
contact met u op en met het Interrimbestuur.
 
 
Getekend 28 0ktober 2004 .
 
 
RED.         Tang Boeng


Posted on 28/10/2004 at 23:47

De echte REAL MAN/VROUW

DOOR DE GLAZEN VAN FRIKTI1
Laatste nieuws van a Dre team

Date: Thu, 28 Oct 2004 09:00:39 '
 
 
Na de ALV - zie verslag op de begin website zijn er bij mij enige bellen gaan
rinkelen - Op de ALV is er een nieuw bestuur gekozen. De koning is dood leve de
nieuwe koning. Veel succes en wijsheid aan de heren met deze zware taak. Even
terugblikken - De roep om bundeling van Frikti1 is helaas niet ter harte genomen.
In plaats van complementeren - supplementeren -is er gekozen voor vervanging van
het bestuur. Lijkt mij een gemiste kans. Daar waar er jaren achtereen mensen
werden gezocht voor ondersteuning nu een vervanging. Laten we hopen dat dit niet
tot capaciteits verlies zal leiden want voor lieden die bereid waren zich zijn
minimaal 20 uur per week in te zetten voor de club komen nu nieuwe mensen die
voorheen maximaal 5 a 10 uur per week bezig waren. En stel je voor die oude en
nieuwe bij elkaar - een ervaren, volledig, daadkrachtig en over gemotiveerd
bestuur om de groei en ontwikkeling van de club body te geven.  Maar
goed - de teerling is geworpen - In de eerste fase op ad interim basis en daarna
komt er hopelijk een dja dja bestuur die de club door deze woelige tijden zal
leiden. De Interim fase zal geleid worden door onze eigen Lennie die bij deze in
de overgangsperiode Adje patatje genoemd zal worden. Gesecondeerd door onder
anderen onze eigen Reno die voorlopig de kroonprins Willempie genoemd zal worden
Adje en Willempie - succes mi boi - Odo voor jullie -
Kon koni abi 2 fasi e waka
- a e long dan a djompo noso a djompo dan a e long. Sortoe wan na leti wan tigri
no sabi. De geschiedenis zal moeten uitwijzen of dit een goede zaak is. Wij hopen
daar het beste van.
Enige opmerkingen en dan moeten we vooruitblikken. -De manier
waarop het gegaan is verdient geen schoonheids prijs. Hopelijk komt er binnen de
club heel gauw een healing periode desnoods met een mediator en dan met vereende
krachten werken aan de toekomst van de club. Want hoe dan ook alleen als we de
krachten bundelen komen we verder. Wat me verder van het hart moet - Wie a no kka
fowroe - a no drape pe wie e njang wie moe figie wie mofo. Foe den die wroko so
tranga gi oen pkienso moro lespeki nanga warderi de na eng presi. Den p'tata e
taki - wie a zegt moet ook b zeggen. Frikti1 taki - Den die scrifi cc moesoe foe
doe de doe now. En hopelijk beseffen ze ook dat de rest van het alfabet nog komt.
Ze zullen erachter komen dat - Taki man nanga doe man a no a srefi
ma Frikti1
taki- den sa habi foe miti now foe taki nanga doe de doe We benne
benieuwd zou zalig Johnie (onze oude 10) hebben gezegd. Die had in 1990 ook
zoiets bij de club meegemaakt en kort na de vorming van het bestuur werd er ala
John gewerkt aan healing. Het was op een manier zoals alleen hij dat kon - o o
wat hadden we toen gelachen.En nu over tot de orde van de dag - Zaterdag moeten
we thuis om 12.00 tegen SMS. Ik weet niet waar het voor staat. Misschien Sado
Masochistische Sportclub dus mannen bereid je goed voor. Verzamelen 11.15. FF 2
helften op het veld SMSen. Samen douchen - enneh - kijken wie genoeg geld heeft
voor polycolor voor boven en beneden. Ja ja echt waar - De oude bokken maken
boven zwart en ws om financiele redenen beneden niet. Tip voor Adje patatje
kroonprins Willempie - sponsor polycolor binnenhalen. Een win win win situatie -
Zij meer afzet en wij in een kleur en wat extra poen in de clubkas. Ik heb niks
aan die kleur want mi ede pierie keba dus ik ga voor die poen of een klein beetje
daarvan. Na de douche perikelen - schoon de derde helft ingaan en ws wordt er een
vierde helft aan vastgeplakt. Want er is zoveel te bespreken dat we in de
overtime gaan. Doorgeven aan het thuisfront dat we een middag- en avond sessie
Real doen dus naast de drie helften een borrel en een korrel.
 
 

Tan boen
Frikti1 


Posted on 28/10/2004 at 15:36

Laatste nieuws van a Dre team

Laatste nieuws van a Dre team
Date: Thu, 28 Oct 2004 09:00:39 '
 
 
Na de ALV - zie verslag op de begin website zijn er bij mij enige bellen gaan
rinkelen - Op de ALV is er een nieuw bestuur gekozen. De koning is dood leve de
nieuwe koning. Veel succes en wijsheid aan de heren met deze zware taak. Even
terugblikken - De roep om bundeling van Frikti1 is helaas niet ter harte genomen.
In plaats van complementeren - supplementeren -is er gekozen voor vervanging van
het bestuur. Lijkt mij een gemiste kans. Daar waar er jaren achtereen mensen
werden gezocht voor ondersteuning nu een vervanging. Laten we hopen dat dit niet
tot capaciteits verlies zal leiden want voor lieden die bereid waren zich zijn
minimaal 20 uur per week in te zetten voor de club komen nu nieuwe mensen die
voorheen maximaal 5 a 10 uur per week bezig waren. En stel je voor die oude en
nieuwe bij elkaar - een ervaren, volledig, daadkrachtig en over gemotiveerd
bestuur om de groei en ontwikkeling van de club body te geven.  Maar
goed - de teerling is geworpen - In de eerste fase op ad interim basis en daarna
komt er hopelijk een dja dja bestuur die de club door deze woelige tijden zal
leiden. De Interim fase zal geleid worden door onze eigen Lennie die bij deze in
de overgangsperiode Adje patatje genoemd zal worden. Gesecondeerd door onder
anderen onze eigen Reno die voorlopig de kroonprins Willempie genoemd zal worden
Adje en Willempie - succes mi boi - Odo voor jullie -
Kon koni abi 2 fasi e waka
- a e long dan a djompo noso a djompo dan a e long. Sortoe wan na leti wan tigri
no sabi. De geschiedenis zal moeten uitwijzen of dit een goede zaak is. Wij hopen
daar het beste van.
Enige opmerkingen en dan moeten we vooruitblikken. -De manier
waarop het gegaan is verdient geen schoonheids prijs. Hopelijk komt er binnen de
club heel gauw een healing periode desnoods met een mediator en dan met vereende
krachten werken aan de toekomst van de club. Want hoe dan ook alleen als we de
krachten bundelen komen we verder. Wat me verder van het hart moet - Wie a no kka
fowroe - a no drape pe wie e njang wie moe figie wie mofo. Foe den die wroko so
tranga gi oen pkienso moro lespeki nanga warderi de na eng presi. Den p'tata e
taki - wie a zegt moet ook b zeggen. Frikti1 taki - Den die scrifi cc moesoe foe
doe de doe now. En hopelijk beseffen ze ook dat de rest van het alfabet nog komt.
Ze zullen erachter komen dat - Taki man nanga doe man a no a srefi
ma Frikti1
taki- den sa habi foe miti now foe taki nanga doe de doe We benne
benieuwd zou zalig Johnie (onze oude 10) hebben gezegd. Die had in 1990 ook
zoiets bij de club meegemaakt en kort na de vorming van het bestuur werd er ala
John gewerkt aan healing. Het was op een manier zoals alleen hij dat kon - o o
wat hadden we toen gelachen.En nu over tot de orde van de dag - Zaterdag moeten
we thuis om 12.00 tegen SMS. Ik weet niet waar het voor staat. Misschien Sado
Masochistische Sportclub dus mannen bereid je goed voor. Verzamelen 11.15. FF 2
helften op het veld SMSen. Samen douchen - enneh - kijken wie genoeg geld heeft
voor polycolor voor boven en beneden. Ja ja echt waar - De oude bokken maken
boven zwart en ws om financiele redenen beneden niet. Tip voor Adje patatje
kroonprins Willempie - sponsor polycolor binnenhalen. Een win win win situatie -
Zij meer afzet en wij in een kleur en wat extra poen in de clubkas. Ik heb niks
aan die kleur want mi ede pierie keba dus ik ga voor die poen of een klein beetje
daarvan. Na de douche perikelen - schoon de derde helft ingaan en ws wordt er een
vierde helft aan vastgeplakt. Want er is zoveel te bespreken dat we in de
overtime gaan. Doorgeven aan het thuisfront dat we een middag- en avond sessie
Real doen dus naast de drie helften een borrel en een korrel.
 
 

Tan boen
Frikti1


Posted on 28/10/2004 at 15:33

Verslag van Frikti1

Woensdag 27 oktober 2004

Verslag van Frikti1


Bondroe e meki a krakti e groOdo van de week was vorige week al gegeven -In verband met nattigheid was de match tegen Heemstede Amstelveen
afgelast. Derhalve deze week geen voetbalnieuws van a dre team. Om
het engagement met de club te bevorderen hierbij een verslag van de
Soulparty van de SV Real Sranang. Wel nu - de aanvang van de party
was om 22.00. Maar ja we weten van de party people dat die nog
diverse bezigheden binnen- dan wel buitenshuis hebbende hebben dus
enig geduld was op zijn plaats.

Omstreeks 23.00 kwamen de eerste gasten binnendruppelen.
De opkomst van de eigen leden alsook ons eigen team was matig. Wel
was er van ieder veteranenteam een vertegenwoordiging aanwezig. En
de aanwezigen namen de honneurs met verve waar voor hun team en
club. Maar een beetje meer morele steun of support voor de
medewerkers van de activiteitencommissie zou op zijn plaats zijn
geweest. Want als je eenmaal weet wat deze mensen doen om het een
beetje gezellig te maken bij de club dan is uw aanwezigheid toch het
minste wat gevraagd kan worden.


De zoete melancholieke tonen die de DJ ten gehore bracht zorgden
voor een gemoedelijke relaxte sfeer. De aanwezigen gingen zachtjes
schuivend - licht swingend over de dansvloer.  Enige dames
van de activiteiten commissie (met farmaceutische kennis dan weet u
wie ik bedoel) vonden toch dat de party enige P miste. Ik hoorde
het aan en dacht - come on its nice en slow - laat die P
voor een andere keer. Wist ik veel wat we P ze bedoelden. Maar de
dames waren onvermurwbaar - De P moest erin. Een belletje en er werd
via onze eigen esculaap gezorgd voor enige gratis nootjes. De
medewerkers kregen ook een bakje en toen schrok ik me een hoedje. Er
zaten ook enige originele pinda's tussen - u weet - de viagra van de
arme man. Ik keek de aanwezigen aan en dacht als de dosering maar
goed is. Kort na de verorbering van de nootjes brak bijkans de hel
los. De DJ bracht de bobolist en iets met -move die bimba ten gehore
om de party wat stoom te geven. Toen was het hek van de dam. De
swingende party werd een wringende worstelparty. Wellicht een idee
om een boa constructor prijs weg te geven voor het meest wringende
danspaar. De dansvloer bleek constant bezet. Iedere plaat werkte als
olie op het vuur. Zelf de medewerkers (met name snelle Henkie
kandidaat medewerker van het kwartaal) waren niet te houden. Toepa
toepa den wrokoman bin liebie na wroko e go swietie den foetoe of
den bere. Pas na 4 uur toen de peptide was uitgewerkt kwam de rust
weer in ons clubhuis. Een fantastisch leuke bruisende avond. De
aanwezigen hebben genoten. De afwezigen hebben echt wat leuks
gemist.
Zelf was ik standby voor de ehbo dienst want als puntje bij
paaltje kwam dan moest ik in actie komen. Ik volgde de paren of was
het het paren op de dansvloer nauwlettend. Hierbij toch enige
verwondering. Ik probeerde de mannen in hun ogen aan te kijken om te
kijken of ze pupil verwijding hadden en toen bleek dat al die mannen
hun ogen dicht hadden. - waarom sluiten de mannen hun ogen. Dromen
ze van lang vervlogen tijden. Was die dosering van die pinda te
zwaar of juist te licht. Waarom ontvluchten ze de realiteit. Dit is
iets dat spiegologisch nader onderzocht moet worden. Misschien
moeten naar een loekoe man te gaan om te vragen wat ze zien als ze
hun ogen sluiten. Ze staan in een houdgreep dus bijkans stil en een
dame wringt zich als een tarantula om hen heen. En dan nog een smile
met de ogen dicht - Het lijkt echt op iets SM achtig- ik
begrijp er niets van. Ik denk dat ik zou schreeuwen alsof mijn leven
ervan af hing. Maar ja- kaw ede nanga skapoe ede a no
wan - en mi na sara sara mi no mang nanga hati watraTot op de ALV of zaterdag

Tan boen Frikti1


Posted on 27/10/2004 at 23:53

Verslag van Frikti1 - Vrijdag 22 Oktober 2004

Verslag van Frikti1 - Vrijdag 22 Oktober 2004

Nieuws van a dre team Niet afgelopen week maar de
week daarvoor heeft het team zich van zijn goede kant laten zien -
zonder enige coryfeen werd er een daverende zege geboekt. Of was
het een one bakadina stand. Zegt het iets over de coryfeen - ze

zijn sportief niet onvervangbaar. Wellicht dat die nu zich bewust
zijn van hun waarde en belang voor het team. En natuurlijk moeten we
ons ook afvragen of de huurlingen ze anders (en niet alleen in de
derde helft) ook kunnen vervangen. Ik denk het niet maar kan er niet

over oordelen want ik was helaas zelf een van de afwezigen. Ben
natuurlijk wel blij met de zege en na de rust van afgelopen week

verwacht ik een tot de tanden toe gemotiveerd team met uitgeroeste

spelers die op tijd verzamelen en zich van hun goede kant laten
zien.  En de huurlingen - wat mij betreft moeten we ons
nadrukkelijk gaan buigen over het bundelen van krachten. Leuk hoor
de vele teams en de bij tijd en wijle cross overs. Maar

wanneer hebben we het zo voor elkaar dat we zonder zorgen de matches
kwalitatief alsook kwantitatief goed bemand kunnen ingaan. We zullen
het ws moeten vragen aan de Cayenna granman. In de hele
samenleving is er een convergerende trend onder de mensen / volken -

globalisatie - verregaande samenwerking - Nafta Navo -Nato -

Caricom - fusie en noem maar op - En natuurlijk prachtig die eigen

identiteit en op eigen benen staan - een eigen team maar als we
steeds weer tegen die drempel van voldoende spelers aanlopen moeten
we toch gaan nadenken over bundelen. Dat gebeurt op vele niveaus -
mondiaal - regionaal - internationaal - nationaal - micro en macro.

En ook binnen de club moeten we ons gaan bezinnen op bundelen - Niet
alleen op elftal niveau - ook organisatorisch - bestuur (slechts 4
man) medewerkers - leden. Het is  zaak om tijdig de
koppen bij elkaar te steken en samen aan de slag. Ook binnen de
Surinaamse sportieve gemeenschap is er een dermate versplintering.

Is dat wel goed - de hele samenleving gaat samen en wij Surinaamse
voetballers splitsen zich maar op - binnen en buiten de club. En wie
wordt er uiteindelijk beter van - Niet de Su voetballende
gemeenschap  wellicht heeft af en toe een van ons een glorie
periode maar daarna blijkt dat we allen uit dezelfde ruif eten en

dat blijkt dat de aanvoer van vervangers en niet alleen spelers maar

ook kader - dragers van activiteiten - scheidsrechters / leiders erg

schraal begint te worden. Tijd voor individuele wensen en

sentimenten is er geweest. Samen zijn we sterker. Als we de situatie
rationeel benaderen - common goals fixen en onze eigen scrupules aan

de kant zetten dan komen we er wel uit - niet oordelen of beoordelen
maar koppen bij elkaar en werken aan een gezonde club. Niet denken

maar doen. Het begint natuurlijk op de komende Soul party -
as zaterdag. Daarna de ALV op dinsdag- kom op mannen allen aanwezig

zijn - meepraten en denken over het wel en wee van de vereniging.

Daarna opgeven voor medewerker of bestuurslid ( is dat hetzelfde
want het commentaar - bestuur no e doe neks - geeft
aan dat we bestuurders willen die zelf ook wat doen. Wel nu Come and
support - Dont ask just do it. Tot zaterdag - voetballen en
daarna klaar maken voor de Soul party - dit soort avonden is primair

voor de leden om elkander wat beter te leren kennen alsook
fundraising. Dus sowieso zit je goed maar dan nog het volgende - Ik
ben er vaak als medewerker aanwezig en kan het aanbevelen. Op zich
een aardige happening - Kom kijken hoe er geworsteld wordt en als je

het durft om zo een zogeheten harde kip zacht te krijgen (
waarschijnlijk redenen van de worsteling!) probeer het zelf ook.

Maar denk erom de dames kneden ook. Die willen ook weten wat voor
vlees ze in hun handen hebben. Is het te kneden tot een Hennie
huisman of is dit hopeloos. Of houden man of vrouw elkaar zo stevig
vast uit vrees dat een uit de pas zal lopen. Raar he - op de dans

vloer stevig vasthouden zodat er niet uit de pas gelopen kan worden
en verder wel weer de teugels laten vieren. Maar goed - de swingende
klanken worden omgezet in wringende bewegingen - nou ja beweging -
Er is geen beweging  mogelijk -een tegel - bin baka - Kwinsie
Jones styling. - De souldans waarbij de 4 corners worden
bewandeld of de ster van set dansi is bij Real uit den boze. In het

donker wordt de partner met de armen en heup dusdanig gekneed ( er

kan geen speld of lucht tussen) dat je je afvraagt of er niet

ingegrepen moet worden. Het is echt een soort lichamelijke
verwurging. Maar als je op het eind van de avond de brede gulle

glimlach ziet van de mensen dan begrijp je dat het een soort

voorspel is geweest. Maar toch - als ik er ben heb ik altijd
standby het nummer van de reanimatie lijn. Want voor het zelfde geld
wordt er een fijn geknepen.

Groetjes Frikti1


Odo van de week

- Te kun kun drei a se planga a e denki eng na skedrey

- Odo voor de volgende week ivm met de ledenvergadering
Bondroe e meki a krakti e gro
Posted on 22/10/2004 at 01:01